Česká republika má nově status oblasti nízkého rizika pro FSC kontrolované dřevo tisknout

Mezinárodní organizace FSC schválila změnu v Hodnocení rizika ČR z pohledu FSC kontrolovaného dřeva. Nově je Česká republika považována za oblast s nízkým rizikem výskytu a těžby tzv. kontroverzního dřeva.

Pro zpracovatelské firmy s certifikátem FSC z toho plyne značné zjednodušení, jelikož nyní již nemusí provádět náročné kontroly dodávek dřeva nepocházejícího z FSC certifikovaných lesů. Koncept FSC kontrolovaného dřeva má za úkol vyhnout se „kontroverznímu“ dřevu ve výrobcích s FSC certifikátem kategorie FSC Mixed. Loga FSC takových produktů obsahují informaci, že pro výrobky bylo použito dřevo pocházející z odpovědných zdrojů.

Mezinárodní organizace FSC proto vytvořila koncept Kontrolovaného dřeva, který zamezuje používání dřeva z těchto kategorií kontroverzních zdrojů:

  • nelegálně těžené dřevo,
  • dřevo těžené v rozporu s tradičními a občanskými právy,
  • dřevo těžené v lesích, kde hospodaření ohrožuje jejich vysokou ochranářskou hodnotu,
  • dřevo těžené v lesích konvertovaných na plantáže nebo nelesní využívání,
  • dřevo z lesů s geneticky upravenými (GMO) dřevinami. 

K revizi Hodnocení rizika pro Českou republiku došlo v souvislosti se zlepšením Indexu vnímání korupce v ČR v minulém roce, který pravidelně vyhodnocuje Transparency International a který je jedním z indikátorů při posuzování rizikovosti týkající se legality těženého dřeva.

Tato změna v Hodnocení rizika přináší značné zjednodušení zpracovatelským firmám s certifikátem FSC, které nyní nemusí – jako tomu bylo dosud – provádět náročné kontroly dodávek dřeva nepocházejícího z FSC certifikovaných lesů. 

Finální znění Hodnocení je zveřejněno na stránkách FSC a v aktualizované verzi Global Forest Registry. Hodnocení je od 13. května závazné pro všechny FSC certifikované firmy nakupující „kontrolované“ dřevo s původem v ČR. Pro firmy certifikované po tomto datu je dokument závazný ihned. Již certifikované firmy mají 1 rok na přizpůsobení se tomuto Hodnocení. Finální znění Hodnocení rizik si můžete stáhnout na webu FSC.

Hodnocení rizika v praxi

Podniky ze začátku zpracovatelského řetězce (pily, celulózky, dýhárny, obchodníci s kulatinou, apod.) mohou mít v některých případech problém s nákupem dostatečného množství FSC certifikovaného materiálu. Pro takové podniky může být řešením nákup materiálu od necertifikovaných dodavatelů. V takovém případě však musí podnik znát místo vytěžení zpracovávaného necertifikovaného dřeva.

Pro tuto oblast potom buď zpracuje analýzu Hodnocení rizika, nebo pokud je již pro danou oblast mezinárodním ústředím FSC schválené Hodnocení rizika (což je případ ČR), tak se podnik musí řídit tímto hodnocením.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038