Novinky v ČR tisknout

FSC ČR oslavilo mezinárodní FSC Friday vyhlášením výsledků fotosoutěže

Nezisková organizace FSC ČR  pátek 25.9. u příležitosti mezinárodního FSC Friday vyhlásila výsledky fotografické soutěže „Není les jako les“, která se v letošním roce konala již potřetí. Odborná porota vybrala celkem devět fotografů, kteří obdrželi zasloužené ocenění.

Fotografická soutěž „Není les jako les“ letos již potřetí připomněla nejen soutěžícím, ale široké veřejnosti důležitost lesů nejen pro obyvatele České republiky, ale pro život člověka obecně. Lesy jsou nadále jedním z nejohroženějších ekosystémů a jedním ze způsobů, jak jejich stav zlepšit, je využívání přírodě blízkého hospodaření, které prosazuje právě organizace FSC.

Také z tohoto důvodu je každý poslední zářijový pátek vyhlášen jako celosvětový FSC Friday – tedy den, kdy bychom se měli všichni zamyslet nad stavem světových lesů a být nápomocni jeho zlepšení. Tou nejjednodušší cestou je nákup výrobků pocházejících z šetrně a odpovědně obhospodařovaných lesů s certifikátem FSCKoupí výrobků ze dřeva se značkou FSC tak může lesům pomoci kdokoliv. Podrobné informace o aktivitách, které se konají v rámci FSC Friday najdete na webu, věnovanému tomuto svátku – www.fscfriday.org.

Fotografická soutěž, která se letos dočkala již třetího ročníku a pořádá ji nezisková organizace FSC ČR společně s vybranými partnery, je nadále jednou z největších soutěží ve spolupráci neziskového a komerčního sektoru. Tématem fotosoutěže „Není les jako les“ je podpora přírodě blízkého, trvale udržitelného lesního hospodaření a značky FSC (Forest Stewardship Council).

Soutěžící mohli přihlásit své fotografie do soutěže v jedné ze tří kategorií – „lesy v průběhu roku,” „práce v lese” a „FSC kolem nás,” které odkazují na tři hlavní pilíře udržitelného rozvoje a FSC – ekologický, sociální a ekonomický. V každé kategorii byli vybráni tři soutěžící, kteří obdrželi digitální fotoaparáty a fotografické příslušenství. Výsledné pořadí je následující:

Lesy v průběhu roku

1. místo – Jan Stria – Ranní Paprsky

2. místo – Magdalena Vaculík Minolová – Tajemství podzimního lesa


3. místo – Romana Říhová – Odpověď


Práce v lese

1. místo – Martina Puchyová – Symetria


2. místo – Jan Paul – Práce v lese


3. místo – Karel Novotny – Řezání, řezání i to nás pohání


FSC kolem nás

1. místo – Pavol Machata – O Stromoch A Ludoch


2. místo – Petr Šrámek – Oko


3. místo – Karel Himmer – Na procházce


Samotné předání cen vítězům v jednotlivých kategoriích se konalo 25. října v sídle společnosti Olympus, která byla hlavním partnerem letošního ročníku. Ceny předali zástupci organizace FSC ČR, a zástupci společnosti Olympus. Dalšími partnery soutěže byly časopisy FOTO, Digitální fotomagazín a Respekt. Z výběru všech fotografií zaslaných do fotosoutěže pak připraví FSC ČR nástěnný kalendář, který bude dostupný koncem roku 2015.


zpět na přehled