Novinky v ČR tisknout

Klíčové analýzy pro FSC kontrolované dřevo - zapojte se do připomínkování!

V souvislosti s procesem tvorby Rizikové analýzy pro koncept Kontrolovaného dřeva pro Českou republiku se bude 1. března konat v Brně (Otevřená zahrada, Údolní 33) seminář (9:30 – 13:00). Hlavním cílem semináře je zapojit účastníky do procesu tvorby Rizikové analýzy a zaznamenat jejich názory k tomuto dokumentu. Sebrané argumenty a komentáře budou předány zpracovatelům těchto analýz k vypořádání.

Tato riziková analýza je klíčovým dokumentem pro firmy, které produkují a nakupují surovinu bez certifikátu FSC s původem z ČR, a chtějí ji dále využít při zpracování FSC výrobků nebo jej chtějí dále prodat jako tzv. FSC Kontrolované dřevo.

 

Riziková analýza pro kategorii 1 - originální anglická verze

Riziková analýza pro kategorii 1 - český překlad

Riziková analýza pro kategorii 3 - originální anglická verze

Riziková analýza pro kategorii 3 - český překlad

 

Více o principech konceptu kontrolovaného dřeva najdete v kapitole 6.3. v manuálu pro certifikaci dřevozpracovatelského řetězce

 

Cílem semináře je:

-    stručně představit koncept Kontrolovaného dřeva

-    představit metodiku tvorby Rizikové analýzy kontrolovaného dřeva

-    představit současné verze Rizikové analýzy pro kategorii 1 a 3 (Ilegálně vytěžené dřevo a dřevo z lesů, kde jsou hospodařením ohroženy vysoké ochranářské hodnoty) pro Českou republiku

-    diskuse nad těmito analýzami

-    předat účastníky prezentované argumenty a komentáře zpracovatelům analýzy

 

V případě zájmu se na seminář přihlaste do 20. února na info@czechfsc.cz.

Vaše připomínky k přiloženým analýzám můžete posílat také do 1. března na adresu info@czechfsc.cz. Pro zvýšení váhy vašich připomínek a návrhů úpravy analýz je prosím doprovoďte odkazy/citacemi na zdroje, ze kterých jste pro danou úpravu/připomínky čerpali. Případné úpravy do přiložených wordovských dokumentů prosím dělejte v režimu sledování změn a využitím nástroje "vložit komentář". 

Neváhejte se na nás obrátit v případě jakýchkoliv dotazů, či vysvětlení celého procesu.


zpět na přehled