Novinky v ČR tisknout

Mezinárodní výzkum FSC ukazuje důležitost podpory výrobků odpovědné spotřeby

Tisková zpráva FSC ČR a HORNBACH Baumarkt CS, Brno/Praha 22. 8. 2012

    Mezinárodní nevládní organizace FSC® (Forest Stewardship Council®) zveřejnila každoroční průzkum globálního trhu a firem týkající se stejnojmenné značky a certifikátu. Jeho cílem je podporovat environmen-tálně vhodné, sociálně přínosné, ekonomicky životaschopné lesní hospodaření prostřednictvím certifikace lesů, zpracovatelského řetězce certifikovaného dřeva a propagace dřevěných výrobků. Příkladem takové propagace FSC produktů mezi spotřebitelskou veřejností je v České republice spolupráce národní kancelá-ře FSC ČR a hobbymarketu Hornbach. Ten je jedním z největších prodejců FSC výrobků a kampaň na pod-poru odpovědné spotřeby začne letos 28. září v rámci celosvětového FSC Friday již třetím rokem.

Výzkumu, který realizovala organizace FSC International, se zúčastnilo 5032 respondentů z řad firem a podniků ze 109 zemí. K jeho hlavním závěrům patří, že:

•    Celosvětová znalost značky FSC razantně vzrůstá od roku 2009, přičemž dvě třetiny respondentů uvádí vysoké povědomí o odpovědném lesnictví a FSC.
•    Více než polovina respondentů je přesvědčena, že certifikace FSC jim pomůže získat v příštích 12 měsících nové klienty či obchodní partnery.
•    Více než dvě třetiny respondentů plánují rozšířit zásoby FSC materiálu, aby pokryly rostoucí poptáv-ku.  
•    V zemích tzv. globálního Jihu (spíše v chudších, rozvíjejících se zemích) jsou sociální přínosy FSC certifikace považovány za důležitější než podpora FSC certifikovaného zboží. Naopak v rozvinutých a bohatších národních státech globálního Severu jsou jako nejdůležitější vnímány přínosy certifikace pro životní prostředí a podpora FSC výrobků.

    Taková společná podpora FSC výrobků v obchodech probíhá v České republice s hobbymarketem Hornbach již od roku 2010.
V období, kdy je na trhu nejvíce FSC produktů (jaro a podzim), informují spotřebitele před jednotlivými obchody pomocí vzdělávacích materiálů, letáků, plakátů, ale i billboardů, sociálních sítí a nových medií vyškolení pracovníci FSC ČR, jak lze postupovat při nákupu dřevěných produktů. Kampaň na podporu odpovědné spotřeby začne na celosvětový FSC Friday 28. září a aktivity se tento rok kromě Prahy, Brna, Olomouce a Ostravy více zaměří i na další velká města v České republice jako je např. Plzeň či Hradec Králové. „Chceme seznámit spotřebitele s tématem odpovědné spotřeby dřevěných výrobků a ukázat jim, že mají na výběr, že mohou něco změnit. Například koupí a podporou výrobků s certifikátem jako je FSC, který zaručuje, že dřevo, ze kterého byl produkt vyroben, nepochází z ilegálních zdrojů a byla dodržována sociální a další práva zaměstnanců i domorodých obyvatel,“ dodává Tomáš Duda, ředitel občanského sdružení FSC ČR.

    „Chceme upozornit spotřebitele na ohrožení světových lesů a na možnost pomoci skrze odpovědnou spotřebu produktů se značkou FSC. Jsme velmi rádi za velký zájem českých zákazníků na propagačních akcích, které proběhly v minulých letech v Ostravě, Olomouci, Praze a Brně a pevně věříme, že zájem našich zákazníků bude neustále stoupat. Naším dlouhodobým cílem je zvýšit znalost značky FSC a odpovědného lesního hospodaření na úroveň západní Evropy. Ohlas těchto propagačních aktivit nám potvrdil, že by to mohlo být dříve, než jsme předpokládali,“ poznamenává Helena Ševčíková, Marketingová ředitelka HORNBACH.

Výzkum FSC International „Global Market Survey 2011“ je dostupný na této adrese: http://www.czechfsc.cz/globalni-zprava-o-vyvoji-trhu-a-fsc-za-rok-2011.html


zpět na přehled