Novinky v ČR tisknout

Poslední seminář FSC ČR o PBLH v letošním roce

Poslední seminář o šetrném lesním hospodaření v letošním roce, na který jste srdečně zváni proběhne v Brně! Přihlásit se můžete do 28.11. na info@czechfsc.cz.

30. listopadu - Brno

Jednodenní seminář (9:30 - 15:00) pro lesnickou veřejnost a vlastníky lesů s krátkým pásmem přednášek a exkurzí v porostech s ukázkami PBLH. Účastnický poplatek 180,- Kč zahrnuje občerstvení, sborník a knihu 100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem (J. Metzl, M.Košulič).

 

Zajímá vás certifikace FSC? Potřebujete poradit?

Stále také pokračuje bezplatný poradenský servis pro majitele a správce lesních majetků!

FSC ČR nabízí poradenství pro správce a vlastníky lesů k zavádění přírodě blízkých způsobů lesního hospodaření a certifikačního systému FSC.


Do konce roku možnost bezplatné osobní konzultace přímo u Vás. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.


zpět na přehled