Novinky v ČR tisknout

Šest důvodů proč chtít FSC v Česku

 

1. Jsme transparentní – audity lesního hospodaření FSC najdete veřejně přístupné na internetu.

                              

2. Máme nejvyšší, jasně definované a konkrétní standardy lesního hospodaření, které lze ověřit v praxi.

                           

                           
3. Nechceme velké holoseče, sucho a smrkové monokultury – chceme přírodě blízké lesní hospodaření, přirozenou druhovou skladbu, posílení biodiverzity a zdravé, nedegradované půdy, které jsou jediným a jedinečným výrobním prostředkem pro růst ještě kvalitnějších a produktivnějších lesních porostů. K tomu směřuje lesní hospodaření dle FSC.


                 

     
4. Chceme české lesy pro budoucnost – pravidla lesního hospodaření FSC pomohou naše lesy připravit na klimatické změny, jejichž dopady vidíme už dnes - FSC je budoucnost!


                                             
5. Podporujeme zaměstnávání místních obyvatel. FSC posiluje rozvoj venkova a proto ve svém standardu podporuje místní zaměstnávání, stejně jako místní živnostníky, malé a střední podnikatele vykonávající práci v lese, kteří mají velký význam pro oblasti s nízkou zaměstnaností.

                                       


6. FSC znamená konkurenceschopnost. Česká republika je největším vývozcem surového dříví bez přidané hodnoty v Evropě. Chceme české FSC dřevo pro české zpracovatele. Tím se zmenší i ekologická stopa v rámci dovozu a vývozu dřeva do České republiky.

                                


zpět na přehled