Novinky v ČR tisknout

Vánoční strom v Brně má jako jediný v ČR certifikát FSC

Brno bude jako jediné velké město v České republice zdobit na náměstí Svobody vánoční strom s certifikátem FSC (Forest Stewardship Council). Tento certifikát zaručuje, že strom byl vypěstován odpo-vědně a v souladu s principy přírodě blízkého lesní hospodaření, které pomáhají chránit mizející a devas-tované lesy u nás i ve světě. Brněnský vánoční strom pochází z lesního majetku Školního lesního podniku Křtiny Mendelovy univerzity a včera odpoledne 15. 11. byl slavnostně vypraven z Bílovic nad Svitavou za účasti primátora města Brna Romana Onderky, senátora Stanislava Juránka, ředitele ŠLP Křtiny Jaroslava Martínka, starosty Bílovic nad Svitavou Arnošta Huňaře a dalších hostů.


Před Myslivnou v Bílovicích nad Svitavou včera odpoledne po třetí hodině proběhl doprovodný program předání a vypravování brněnského vánočního stromu, kde vystoupily kromě zmíněných hostů i děti z dětského domova Dagmar a mateřské školky Bílovice n. Svitavou. Letos bude vánoční strom svítit na náměstí Svobody již po osmdesáté sedmé.


Jedle, která bude 25. listopadu slavnostně rozsvícena na náměstí Svobody v Brně, pochází ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně (dále ŠLP Křtiny). Lesní podnik získal FSC certifikát v roce 1997 jako první lesní majetek v České republice. FSC certifikace klade na jeho držitele přísné a transparentně nastavené normy lesního hospodaření, ekologických a sociálních standardů. Při těžbě nevznikají velké holiny, významný podíl dřeva zůstává na místě k rozkladu, ke zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živoči-chů, ke zvýšení retence vody, k obnově půdy a zdraví lesa. Certifikát FSC je tak zároveň je prestižním oceněním daného lesního managementu.  „Vítáme, že město Brno si vybírá svůj vánoční strom z lesního majetku, který svým hospodařením dbá na ochranu životního prostředí, a podpoří tak přírodě blízké lesní hospodaření. Samotný vánoční strom jako symbol pomoci potřebným tak dostává i další význam, kdy pomáhá upozornit i na ochranu mizejících a ohrožených lesních ekosystémů.“ dodal ředitel Ing. Tomáš Duda z nevládní organizace FSC ČR, která je národní pobočkou mezinárodní organizace FSC v České republice.

Podívejte se na fotografie z vypravování brněnského vánočního stromu:

 

 

 

 

 


zpět na přehled