Novinky v ČR tisknout

Výukové programy v Pražských lesích

Rádi bychom vám nabídli možnost se na jaře‭ ‬2015‭ ‬zúčastnit pilotních realizací terénních výukových programů v FSC lesích hlavního města Prahy, zaměřených na české a světové lesy a principy šetrného hospodaření s lesem.

Lesy ve vlastnictví Hlavního města Prahy jsou jedinými městskými lesy v České republice s prestižním certifikátem šetrného lesního hospodaření FSC a představují tak jedinečnou možnost vidět dopady a rozdíly v lesním hospodaření na vlastní oči.‭ ‬Rozhodli jsme se využít tuto skutečnost a adaptovat naše programy do jejich prostředí.

 Jedná se především o programy Les nebo paseka a Dobrý lesní hospodář určené pro‭ ‬2.‭ ‬stupeň základních škol: Les nebo paseka pro‭ ‬6.‭ – ‬7.‭ ‬ročník,‭ ‬Dobrý lesní hospodář pro‭ ‬8.‭ – ‬9.‭ ‬ročník. Tyto programy žákům komplexně přiblíží lesní ekosystém z hlediska různých forem lesního hospodaření a multifunkčnosti lesa. Mimo jiné se taky dozví co je to biodiverzita a jaký je její význam.‭ ‬Výuka probíhá formou zážitkové pedagogiky,‭ ‬pomocí které se děti hravou formou učí a na základě vlastních prožitků vstřebávají nové informace. 

 Programy rozvíjí vzdělávací oblasti RVP Člověk a jeho svět‭ – ‬Rozmanitost přírody,‭ ‬Člověk a příroda a průřezová témata Environmentální výchova,‭ ‬Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

 První dubnové realizace jsou podpořené Hlavním městem Praha,‭ ‬a proto je nabízíme zdarma. Podrobnější informace o náplni jednotlivých programů a možných místech realizace najdete v ZDE.‭ 

 V případě,‭ ‬že Vás naše nabídka zaujala,‭ ‬kontaktujte nás na email: fsc.vzdelavani@czechfsc.cz nebo telefonicky na čísle +420‭ ‬775‭ ‬925 899.

VP


zpět na přehled