Novinky v ČR tisknout

Začíná veřejná konzultace k Českému standardu FSC

V roce 2006 byl akreditován Český standard FSC (Forest Stewardship Council), dokument podle kterého nadále probíhají všechny certifikační audity lesního hospodaření FSC na území České republiky. Byl to také první národní standard šetrného lesnictví v regionu střední a východní Evropy. V následujících letech začal sběr podnětů pro jeho možné změny, tak aby Standard co nejvíce reagoval na aktuální nároky a požadavky šetrného lesního hospodaření. Dnešním dnem oficiálně začíná veřejná konzultace k revidované verzi Českého standardu FSC. Dokument, který je možné připomínkovat, lze nalézt zde.

 

Transparentní proces připomínkování Českého standardu FSC, jehož cílem je soustředit k procesu revize co nejširší části veřejnosti a odborné sféry, začíná 19. dubna 2013. Veřejnou konzultaci k revidované verzi Českého standardu FSC vyhlašuje FSC ČR o. s., národní kancelář mezinárodní nevládní organizace Forest Stewardship Council (FSC). Český standard FSC je normou pro certifikaci lesů prestižním systémem FSC v České republice. Standard vypracovaný v letech 2001 – 2005 byl akreditován v roce 2006 a od roku 2008 probíhá jeho revize tak, aby reagovala na podněty z jeho zavádění, připomínky vlastníků lesů, certifikačních firem a dalších uživatelů. K revidované verzi Českého standardu FSC schválené Valnou hromadou FSC ČR dala připomínky mezinárodní centrála FSC a těmito připomínkami se zabývala standardizační komise FSC CŘ v dubnu tohoto roku. Výsledkem je zde předložená verze standardu. FSC ČR zve veřejnost k zaslání komentářů k nově upraveným částem standardu (vyznačených v dokumentu odlišnou barvou) na info@czechfsc.cz. Připomínkovat lze dokument do 18. června 2013. Formulář ke vznášení připomínek a návrhů na změnu revidované verze najdete zde. Revizní komise následně připomínky zváží a vypořádá.

 


zpět na přehled